Czy jesteś uważna? Czy wokół nas są Anioły? Jestem pewna, że tak i to w dodatku niejeden. Przybierają różne postacie i wcielają się w różne role. Klucz to dostrzec ich obecność. W sytuacjach trudnych, na pozór bez wyjścia zamyka się nasza percepcja. Kopiemy coraz...